Villkor och föreskrifter

Annonsera

Vill ni säga upp ert samarbete, er prenumeration med oss behövs detta göras skriftligen. Detta skall göras skriftligt per mejl till Info@Adhope.se 

Har detta ej skett kommer ert abonnemang per automatik löpa vidare till den dag ni väljer att avsäga er tjänsten. Vid prenumeration/abonnemang utav vårat sociala media paket gäller bindningstid till nästa faktureringstillfälle och prenumerationen faktureras kvartalsvis. 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms om inte annat angetts. Alla våra tjänster faktureras er som kund om inte annan betalningsmetod kommunicerats och enats mellan oss och er som kund.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du beställde din tjänst. 

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om ni utnyttjat er ångerrätt, betala tillbaka vad ni har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot besked om att ni ångrat er. 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida.