Adhope, hållbart företagande

Vi på Adhope brinner för att vidareutveckla både vårat koncept och ert företag. Men för att kunna göra detta är vi övertygade om att vi samtidigt måste ge tillbaks till omvärlden. Vi har inte ett specifikt mål i dagsläget utan vi vill förbättra miljön, samhället, levnadsförhållanden och oss givetvis oss själva. Som en del i vårt arbete har vi valt att integrera två egna projekt som vi är väldigt stolta över, dels vårt Sociala media paket där ni som företag kan prenumerera på vår tjänst och få både PR samt bidra till välgörande ändamål. Vårt andra projekt är God Auktion, där vi ger företag chans att donera produkter och tjänster vilka sedan auktioneras ut till förmån för välgörande ändamål samtidigt som det ger företaget god publicitet. 

Historien bakom Adhope

Vi vet av egen erfarenhet hur viktigt det är som företag hänga med i utvecklingen och några utav dom viktigaste områden i dagsläget menar vi är digitalisering samt ett fungerande och kontinuerligt arbete kring miljö och samhällsfrågor, vilket i sin tur oftast leder till ökad lönsamhet och ett mervärde.

När man driver ett företag så är man ofta fokuserad på det man gör och helst det man gör extra bra. Därför är det ofta viktigt med ett par nya ögon som kan se på helheten. I våra konsultuppdrag ser vi på verksamheten i sin helhet och i dom allra flesta fall går det att hitta flera olika tips och alternativ på hur man skulle kunna göra annorlunda. Ofta finns det synergier från olika områden och verksamheter som kan vara svåra att upptäcka. När vi gör en företagsanalys och ett kortare konsultuppdrag så betalar ni som kund endast om vi lyckas och kan visa på en lönsamhet för er som företagare på ett eller annat sätt. 

I en undersökning utav Dagens Industri 2017 bland landets 100 största bolag skyltar 54 procent av företagen med välgörenhetssamarbeten på sina webbplatser, en siffra som ökar för varje år. 

Vi vill inte på något sätt förvränga värdet utav välgörenhet men det är samtidigt ett väldigt starkt och positivt sätt att marknadsföra sig på för företagare. 

Vi vet också att annonsering på tex. Facebook och Instagram i dagsläget är väldigt kostsamt om man vill nå en stor målgrupp därför har vi en unik modell där flera företag koordineras och samverkar i annonserna (givetvis inte konkurrerande bolag men gärna från samma geografiska område).  

Vårt Sociala media paket

Ni som kund betalar en månadsavgift vilken faktureras kvartalsvis. Ni fyller i ett enklare formulär för att bli kund och resten sköter vi. 

  • Detta får ni och mycket mer därtill.

    • Ert företagsnamn och länk (om ni har en egen hemsida) kommer figurera minst två ggr/månad i sponsrade sociala media inlägg i samband med våra olika välgörenhets projekt.
    • Ni kommer även figurera i våra nyhetsinlägg med länk och företagsnamn samt på vår hemsida.
    • Kvartalsvis rapporter på er synlighet i våra kanaler.

Vi sköter allt åt er utan att ni behöver göra något och det bästa av allt, hela 20% utav avgiften går direkt till våra välgörenhetsprojekt.

Vårt koncept är unikt i sig genom att vi dels kombinerar välgörande ändamål med marknadsföring så blir detta en stark grund. Men också att vi koordinerar så att flera utav våra kunder inom olika genrer (givetvis ej konkurrerande företag) marknadsförs tillsammans gör att vi når fler individer med en mindre budget per företag. 30% av månadsavgiften är dedikerad till att marknadsföra inläggen och nå så bra spridning som möjligt.

Vid beställning kommer ett förtryckt formulär skickas till angiven e-post adress, detta ifylles och skickas tillbaks till avsändaren. Efter erhållen betalning laddas angiven information upp efter att denna manuellt kontrollerats utav oss och att denna följer våra riktlinjer.

Har ni frågor utöver detta är ni mer än välkomna att kontakta oss så hoppas vi kunna hjälpa er inom kort!

God Auktion

Detta projekt är under uppbyggnad och i dagsläget letar vi efter företag som är villiga att vara med och "sponsra" detta för att vi ska komma igång igång. Konceptet i korta drag går ut på att företag väljer att donera en eller flera produkter och/eller tjänster som sedan auktioneras ut till högst bjudande.  Överskottet på auktionen går sedan till något utav våra välgörenhetsarbetet och det donerande företaget får både publicitet i samband med auktionen men även i efterhand i samband med vad auktionen åstadkom.  

Låter detta spännande och intressant så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om status på projektet.