Vårt första stöd går till....

10.01.2020

Då miljön är något som ligger oss extra varmt om hjärtat som för så många andra så har vi valt att till en början starta vårt samarbete med organisationen VI-skogen. 

En stor anledning att vi valt denna organisation är att vi genom VI-skogen kan göra mycket gott och på olika sätt, allt från att klimatkompensera genom trädplantering men även bygga biodlingar och bidra till utbildning vilket ger arbetsmöjligheter och skapar bättre förutsättningar på flera olika plan.

"Vi kallar agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden slår två flugor i en smäll: minskad fattigdom och bättre klimat.

Vad är Agroforestry? Det är ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial - och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar.

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter."

 Väl mött//Adhope