Företagsrådgivning (CSR konsultering) 

När man driver ett företag så är man ofta fokuserad på det man gör och helst det man gör extra bra. Därför är det ofta viktigt med ett par nya ögon som kan se på helheten. I våra konsultuppdrag ser vi på verksamheten i sin helhet och i dom allra flesta fall går det att hitta flera olika tips och alternativ på hur man skulle kunna göra annorlunda. 

Ofta finns det synergier från olika områden och verksamheter som kan vara svåra att upptäcka och man blir lite "hemmablind".

Många experter menar på att för att ett företag ska behålla sina marknadsandelar och konkurrenskraft i framtiden så krävs det ett tydligt arbetssätt och målbild kring hållbarhetsfrågorna.

I korta drag hur en analys/konsultuppdrag går till

  1. Vi tittar på ert årsbokslut
  2. Vi skapar oss själva en övergripande bild genom hemsida och det vi kan finna om ert företag
  3. Vi skapar ett relevant frågeformulär utefter ovan och eventuellt bokar in ett fysiskt möte med er när det passar för att gå igenom detta samt få lite mer insikt i er verksamhet.
  4. Vi skapar en rapport med förslag på förbättrings och utvecklingsmöjligheter som vi antingen presenterar för er online eller vid ett fysiskt möte.

Exempel på saker vi tittar på är det ekonomiska, effektivisering, miljötänkande, marknadsföring, inköp och leverantörer.

När vi gör en företagsanalys och ett kortare konsultuppdrag så betalar ni som kund endast om vi är överens om att vi lyckats, att vi kan visa på lösningar som ger resultat. 

Hör gärna av er till oss så berättar vi mer eller svarar på eventuella frågor.